UW ADVOCATEN WERKWIJZE MATERIES KOSTPRIJS FOLDERS CONTACT


Privacy verklaring

Raadplegingen

Raadplegingen geschieden steeds na telefonische afspraak.

Hierdoor garanderen wij U een discrete en snelle dienstverlening.
Wij zijn bewust een kantoor zonder wachtruimte.


Werkwijze

De tussenkomst van Uw advocaat kan bestaan in adviesverstrekking, bijstand, bemiddeling, het voeren van onderhandelingen, het leiden van procedures voor de gewone rechtbanken en hoven of voor een administratief rechtscollege, of het waarnemen van de verdediging bij strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vervolging.

Na bespreking en studie van het dossier wordt de best aangewezen strategie bepaald en wordt de cliënt geadviseerd omtrent de slaagkansen.

De cliënt wordt ingelicht over de te verwachten kostprijs, de aard en het verloop van de procedure en de vermoedelijke duur ervan.

De cliënt wordt verder van elke handeling en evolutie in het dossier op de hoogte gebracht en ontvangt steeds een kopie van de aktes, verzoekschriften, conclusies, dagvaardingen of andere documenten die worden opgemaakt.