UW ADVOCATEN WERKWIJZE MATERIES KOSTPRIJS FOLDERS CONTACT


Privacy verklaring

Kostprijs

Een afrekening van Uw advocaat is steeds opgebouwd uit drie rubrieken.

Eerst zijn er de uitgaven zoals de rolrechten, de gerechtsdeurwaarderskosten, eventuele expertisekosten, kosten voor vertaling : dit is de aanrekening van betalingen aan derden die voor Uw rekening werden verricht.

Uiteraard wordt hier niets meer dan de reële kost aangerekend, zonder verhoging of commissie, hetgeen deontologisch trouwens niet is toegestaan.

Voorts zijn er de administratiekosten waaronder het aanleggen van het dossier, telefoon en fax, briefwisseling, dactylografie van documenten, kopies, verplaatsingen en boekhouding : deze kosten worden aan een éénheidsprijs aangerekend.

Deze éénheidsprijzen bekomt U op eenvoudig verzoek.

Tenslotte is er het ereloon : dit behelst niet alleen de vergoeding voor de dienstverlening en het intellectuele werk maar ook de vergoeding van vaste werkingskosten (huur, computers, software, naslagwerken, e.d.m.).

Dit ereloon wordt bepaald aan de hand van een veelheid van factoren zoals het belang van de zaak, het professionele of particuliere karakter ervan, de hoogdringendheid, de moeilijkheidsgraad en het sociale aspect.

Voor bepaalde dossiers zoals bvb. huur, verkeersovertredingen, onderhoudsgelden en factuurinvorderingen kan ook een éénmalige forfaitaire vergoeding voor het ereloon worden afgesproken.