UW ADVOCATEN WERKWIJZE MATERIES KOSTPRIJS FOLDERS CONTACT


Privacy verklaring

Materies

... zijn onder meer :

Verbintenissenrecht, aansprakelijkheden en schadeclaims :

 • aannemingen en bouwdossiers (b.v. : geschillen tussen opdrachtgevers - aannemers - architect, of geschillen tussen hoofd- en onderaannemer)
 • arbeidsgeschillen (b.v. : onbetaald loon, betwisting ontslag, arbeidsongeval)
 • handelsgeschillen (b.v. contractbreuk, gebrekkige leveringen, laattijdige of ontoereikende uitvoering)
 • huur (b.v. huurachterstallen, uitzetting, huurschade, ongezonde woning, gebrekkig onderhoud door eigenaar of huurder)
 • koop (b.v. invordering van de koopsom, verborgen gebreken, laattijdige of foute levering)
 • factuurinvorderingen
 • lichamelijk leed (b.v. na arbeidsongeval, verkeersongeval of andere schadegebeurtenis)
 • verkeersrecht (b.v. verkeersovertredingen, aansprakelijkheid bij ongeval, regres door de verzekeraar)
 • verzekeringsrecht (b.v. de verzekeraar weigert de dekking vrijwillig te verlenen)

Personen- en familierecht :

 • echtelijke moeilijkheden (b.v. voorlopige maatregelen, echtscheiding, onderhoudsvordering, vereffening en verdeling)
 • bemiddeling in familiezaken
 • erfrecht
 • maatregelen betreffende de persoon (b.v. voorlopig bewind, voogdij, bescherming van de geesteszieke)

Strafrecht

 • strafrechtelijke verdediging bij vervolging voor de politierechtbank (verkeersrecht), voor de correctionele rechtbank, voor het hof van beroep of voor het hof van assisen
 • bijstand en verdediging bij onmiddellijke aanhouding en/of tijdens het gerechtelijk onderzoek (procedures voor de onderzoeksrechter, de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling, vragen naar aanvullend onderzoek, teruggave van inbeslaggenomen goederen, e.d.m.)
 • bijstand en verdediging naar aanleiding van de strafuitvoering (procedures voor de Commissie Bescherming Maatschappij of de strafuitvoeringsrechtbanken)

Jeugdrecht

 • bijstand bij problematische opvoedingssituatie of in geval van feiten gepleegd door minderjarige